Beskrivelse bytte av image på Smartkasse:


1. Sett i minnepenn merket "Ripac Restore" (på lageret)

2. Trykk F12 ved oppstart - maskinen booter

3. Skriv "D:" (Ø = : med amerikansk tastatur) + enter

4. Skriv "ghost32" (evt gh+Tab x 2) + enter

6. Velg Disk -> File -> Image from File

7. Velg største fil + OK

8. Når ferdig - trykk Quit

9. Exit