Slik resettes serienummer og nøkkel på en Smartkasse.

(Brukes kun i nødstilfeller)

 

 1. Fjern linje(r) med serienummer og nøkkel i lokal.xml

    (også eventuell pluss-lisens, eller trygghetsavtale)

 

2. Opprett en blank tekstfil som heter «smartid.id» og legg denne i "Butikkdatamappen"
    (Pass på at filetternavn vises slik at du ikke oppretter en fil som egentlig heter «smartid.id.txt», hvor «.txt» ikke vises)

 

3. Avslutt SmartStart og start den på nytt Smartstart og Start Smartkasse-programmet.

 

Nå vil du ha nytt serienummer med 365 dager – som om Smartkassen var ny.


Annet oppsett i lokal.xml blir ikke endret.