Denne veiledningen gjelder deg som har en håndterminal (Pocket Lager) med telleprogrammet LexRetail.

Hvis du ikke har dette kan du se denne artikkelen


Vi anbefaler denne fremgangsmåten for å telle varelageret:

 1. Skriv ut eller lagre rapporten Lagerverdi for å vise status på lageret før tellingen
 2. Synkronisere vareregisteret med håndterminalen
 3. Nullstille varelageret
 4. Gjennomfør tellingen
 5. Importere talt antall i Justeringsmodulen og skriv ut eller lagre justeringsrapporten som kommer frem når du lagrer
 6. Skriv ut eller lagre rapporten Lagerverdi for å vise status på lageret etter gjennomført telling


De ulike punktene er beskrevet i detalj under. 


1. Ta ut lagerverdi-rapport før telling

For å kunne se forskjellene i lagerverdi før og etter telling er det anbefalt å ta ut en status i forkant.
Vi anbefaler å ta vare på rapporten slik at den kan vises til revisor ved eventuelt ettersyn.

 • I Admin-programmet: Gå til Utskrift, sending og varer på toppmenyen
 • Klikk på Rapporter knappen øverst til venstre
 • Klikk på Varer og lagerstatus på venstre side
 • Klikk på Lagerverdi på venstre side, og dette bildet kommer opp:
  • Kryss av for de varegruppene du ønsker å ta ut rapport på (har du lagerstyring på alle varegrupper kan du trykke "Velg alle")
  • Trykk på Til skjerm-knappen for å vise rapporten:
  • Forklaring til rapporten:
   FeltForklaring
   I lagerAntallet på lager. Vises pr vare, summert pr varegruppe, og totalt for alle valgte varegrupper (siste side i rapporten)
   LagerverdiAntall på lager ganget med kostpris eks.mva.
   Vises pr vare, summert pr varegruppe og totalt for alle valgte varegrupper (siste side i rapporten)
   SalgsverdiAntall på lager ganget med utsalgspris eks.mva.
   Vises pr vare, summert pr varegruppe og totalt for alle valgte varegrupper (siste side i rapporten)
  • Hvis du har en A4-skriver koblet til maskinen kan du skrive ut rapporten. Eventuelt kan den lagres som en PDF-rapport som senere kan videresendes på e-post (klikk på markert knapp på båndet over rapporten):2. Synkronisere vareregisteret med håndterminalen

Før du teller er det viktig at alle varer overføres til håndterminalen slik at den kan finne disse når de scannes. 

Dette er beskrevet i brukerveiledningen for håndterminal, som du finner her


3. Nullstille varelageret før telling

Vi anbefaler at du nullstiller varelageret ditt før importerer tellingen. Årsaken til dette er at det kan finnes varer registrert på lager i systemet som ikke finnes fysisk i butikk/på lager. Disse blir naturlig nok ikke talt med håndterminalen, og derfor heller ikke endret under tellingen. Nullstiller du lageret først, er du sikker på at slike varer ikke blir liggende igjen. 


Hvordan nullstille:

 • I Admin-programmet: Gå til Utskrift, sending og varer på toppmenyen
 • Klikk på Justering knappen øverst til høyre
 • Dette vinduet kommer opp:
 • Gå på Verktøy i toppmenyen og velg Nullstill alle varer:
 • Etter at du svarer "Ja" på at du er sikker vil programmet liste opp alle varer i vinduet
 • Merk: Du må klikke Lagre for at nullstillingen skal bli gjennomført


NB! Utnullingen kan ta lang tid. Ikke avbryt eller start maskinen på nytt selv om maskinen ser ut til å henge.


4. Gjennomfør tellingen med håndterminalen


I tilfelle feil skulle skje med utstyr underveis, anbefaler vi å dele opp tellingen i flere lister på håndterminalen, som kan importeres på kassen fortløpende. 

Hvordan selve tellingen gjøres er beskrevet i brukerveiledningen for håndterminal, som du finner her

Viktig om telling med håndterminal


Unngå å hente opp lister fra «Historikk» på håndterminalen når du skal telle. De tellinger som ligger der har enten allerede blitt sendt til kassen, eller ligger i kø for å bli det. Fortsetter du på en eksisterende telling, kan det skape problemer.

Lag i stedet en ny telleliste for å sikre at samme liste ikke blir forsøkt lest inn flere ganger


Om du ønsker å lagre en telling du holder på med for å fortsette på den senere, kan du gjøre som følger på håndterminalen:

 1. Klikk «Tilbake» og svar så «Ja» på spørsmålet om tellingen skal tas vare på.

  Tellelisten vil da legge seg inn under valget «Liste» i Tellemenyen. Du kan når som helst hente den derifra senere og fortsette der du slapp.5. Importere telling i justeringsmodulen

Følg brukerveiledningen for håndterminalen for å importere tellingen i justeringsbildet. 

Når varene er importert presenteres de i en liste slik:

 • Her vises alle varer som faktisk er justert i antall (ikke de varer som hadde riktig antall på lager fra før):
 • NB: Det er viktig at du nå klikker på Lagre-knappen for at tellingen skal bli oppdatert i systemet!
 • Du får så ut en justeringsrapport som du kan skrive ut eller lagre som PDF:

  Rapporten viser alle varer som er justert. For å få den fulle oversikt over ditt lager, se neste trinn


5. Skrive ut lagerverdi-rapport etter varetelling

Følg samme fremgangsmåte som i punkt 1.

Denne rapporten viser lagerstatus etter telling, og skal brukes som regnskapsbilag. Rapporten må signeres av den ansvarlige for tellingen før den overleveres regnskapsfører / revisor.