Alle justeringer som er gjort i systemet kan reverseres om det viser seg at de inneholdt feil. Dette gjelder også nullstillinger av varelageret. 


Fremgangsmåten er som følger: 

 • Finn nummeret på justeringen du ønsker å reversere / angre
  • Har du tatt vare på justeringsrapporten står dette øverst på første side av denne
  • Hvis du ikke har justeringsnummeret kan du finne dette ved å ta ut en justeringsrapport for datoen det gjelder:
   • I Admin-programmet: Gå til Utskrift, sending og varer på toppmenyen
   • Klikk på Rapporter knappen øverst til venstre
   • Klikk på Varer og lagerstatus på venstre side
   • Klikk på rapporten Lagerjustering på venstre side: 
    • Velg datoen justeringen ble gjort og klikk på Til Skjerm-knappen
    • Du får nå opp en oversikt med alle varer som er justert denne datoen, og med justeringsnummeret som overskrift
 • I justeringsbildet:
  • Gå til Verktøy -> Reversere en justering
  • Tast inn justeringsnummeret det gjelder
  • Skriv inn grunnen til reverseringen i Justeringsgrunnlag
  • Trykk Lagre
  • Nå er justeringen reversert