Ordne rekkefølgen på comporter: 


    1. Kjør CMD som administrator

    2. Skriv:    Powershell

        Så:        Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force

        Så:        Exit

    3. Start maskinen på nytt

    4. Gå inn i mappen C:\SiliconLabs\Avalue

    5. Kjør (som administrator), bat-filen DeleteComPorts maskinen starter nå på nytt

    6. Kjør (som administrator) bat-filen ResetComPorts maskinen starter igjen på nytt