Hvordan teller jeg lageret på slutten av året?

  1. Skriv ut rapporten "Lagerverdi".
  2. I Admin: gå til Utskrift, sending og varer -> Rapporter -> Varer og lagerstatus
  3. Skriv ut rapporten "Telleliste" (Hvis du ikke har Pocket Lager m/ håndterminal)
  4. I Admin: Utskrift, sending og varer -> Rapporter -> Varer og lagerstatus
  5. Du kan nulle ut lageret før selve tellingen (Se seksjonen under)
  6. Start lagerjustering
  7. I Admin: gå til Utskrift sending og varer -> Justering
  8. Skriv ut rapporten "Lagerverdi"

I brukermanualen kan du lese mer om lagerjustering. Det finnes også en video som forklarer dette.

I seneste versjoner av Admin, er det lagt til en ny knapp (Tabelljustering) som gjør det enklere å justere lageret. Denne knappen finnes over justeringslisten i Justerings-skjermen.


Hvordan nuller jeg ut lagerbeholdningen?

Ta ut de rapportene som du trenger før du nuller ut lageret (F.eks lagerverdi).

Slik nuller du ut lageret:

1. Fra Hovedskjermen i Admin velger du arkfanen "Utskrift, Sending og Varer" og trykker på "Justering"-knappen.

2. I dialogboksen "Lagerjustering" velger du "Verktøy"-menyen og velger "Nullstill alle varer", og bekrefter at du vil dette to ganger.


NB! Utnullingen kan ta lang tid. Ikke avbryt eller start maskinen på nytt selv om maskinen ser ut til å henge.

(Du kan nå overføre fra håndterminalen eller manuelt taste inn lagerverdier)


Hvordan bruker jeg håndterminalen?

Se brukermanual her


Viktig vedørende telling med håndterminal


Unngå å hente opp lister fra «Historikk» på håndterminalen når du skal telle. De tellinger som ligger der har enten allerede blitt sendt til kassen, eller ligger i kø for å bli det. Fortsetter du på en eksisterende telling, kan det skape problemer.

Lag i stedet en ny telleliste for å sikre at samme liste ikke blir forsøkt lest inn flere ganger


Om du ønsker å lagre en telling du holder på med for å fortsette på den senere, kan du gjøre som følger på håndterminalen:


Klikk «Tilbake» og svar så «Ja» på spørsmålet om tellingen skal tas vare på.


Tellelisten vil da legge seg inn under valget «Liste» i Tellemenyen. Du kan når som helst hente den derifra senere og fortsette der du slapp.


Hvordan restarter jeg håndterminalen?

På Dolphin/Honeywell 6100 resetter du med pennen som medfulgte. Den skal passe inn i et lite hull rett under "SPC"-knappen.

Her er en liten film på YouTube


På Dolphin 7600 resetter du slik: Hold Rød knapp + Esc inne i 5-6 sekunder, så booter den opp på nytt.

Her er en liten film på YouTube


På Motorola MC 45 og Zebra MC45: hold nede den røde knappen nederst til venstre til en meny dukker opp. Velg «Warm Boot».


På Datalogic Memor X3: Hold nede ESC-knappen og av/på knappen samtidig. Slipp knappene når «Datalogic»-logoen vises på skjermen.