Varetelling

Hvordan gjennomføre en varetelling
Denne beskrivelsen gjelder systemene Butikkdata Standard og Pluss som begge har lagerstyring. Mini, MiniPos og Smartkasse har ikke lagerstyring, på disse må...
Tue, 28 Des, 2021 ved 12:14 PM
Hvordan gjennomføre varetelling med håndterminal
Denne veiledningen gjelder deg som har en håndterminal (Pocket Lager) med telleprogrammet LexRetail. Hvis du ikke har dette kan du se denne artikkelen ...
Fri, 27 Des, 2019 ved 1:34 PM
Hvordan reversere en telling som var feil
Alle justeringer som er gjort i systemet kan reverseres om det viser seg at de inneholdt feil. Dette gjelder også nullstillinger av varelageret.  Fremga...
Fri, 27 Des, 2019 ved 1:57 PM
Hvordan starte håndterminalen på nytt
Om håndterminalen skulle henge seg opp/slutte å svare, eller du har navigert deg ut av telleprogrammet og ikke finner veien tilbake, kan du gjøre følgende f...
Fri, 27 Des, 2019 ved 2:37 PM
Varetelling (under arbeid)
Hvordan teller jeg lageret på slutten av året? Skriv ut rapporten "Lagerverdi". I Admin: gå til Utskrift, sending og varer -> Rapporter ->...
Thu, 20 Jun, 2019 ved 10:15 AM